Inclusietheater

Inclusie bouwen gaat over conversaties. Het is maar als we de tijd en de ruimte maken om te luisteren en te delen dat we dichter bij elkaar kunnen komen en elke stem gehoord krijgen. Een goede conversatie start vaak bij een verhaal. Het vertellen van verhalen is de meest natuurlijke vorm voor mensen om gedachten te delen op een manier die niet enkel onze cognitie (ratio) activeert maar ook zowel ons lichaam met al onze emoties als onze spiritualiteit (ons verbindend vermogen) aanspreekt.

In een zakelijke context worden menselijke ervaringen uitgewisseld via verhalen, focusgroepen en luistersessies. Momenten die mensen inspireren tot blijvende veranderingen op persoonlijk niveau. We zien dat een op verhalen gebaseerde aanpak waarbij medewerkers worden aangemoedigd hun verhalen te vertellen, zich die eigen te maken en na te denken over de manier waarop die hun dagelijkse ervaringen op het werk beïnvloeden het effectiefst werkt. En laat nu dat – het benoemen, eigen maken en vertellen – het speelveld zijn van theater.

Onze aanpak

In werken met gevoelige onderwerpen zoals seksisme, racisme, homofobie… ervaren we vaak dat het moeilijk is om gehoord te worden. De unieke ervaring van het individu (vaak slachtoffer genoemd) raakt vaak ondergesneeuwd in de opinies en denkbeelden van anderen. Om ervoor te zorgen dat verhalen zowel relevant zijn als dat er voldoende psychologische veiligheid is, werken wij in 4 stappen:

  • Co-design: we definiëren met de opdrachtgever wat het doel is van onze interventie en ontwerpen op basis hiervan een bedrijfsspecifieke benadering.
  • “Storymopping”: Net als in een kamer die onder water staat, gaan we met onze zwabber aan de slag om verhalen te verzamelen. We gebruiken hiervoor diverse tools en technieken die zowel zorgen voor voldoende psychologische veiligheid als diepte om genoeg basismateriaal te verzamelen om mee aan de slag te kunnen.
  • Co-creatie: Vervolgens gaan we aan de slag met het materiaal om te komen tot een stuk dat opgevoerd kan worden onder het motto: allemaal theatermaker!
  • Performance: De verhalen worden op scène gezet door de medewerkers zelf, door externe acteurs of een combinatie van beide.
    • Nagesprek: eventueel volgt op de opvoering een nagesprek waarin wordt ingegaan op de ervaring, de lessen, wat meegenomen kan worden… Indien gewenst kan ook een terugkomsessie ingericht worden. We weten immers dat volwassenen best leren als ze, na een leer en inzichtsmoment, opnieuw samen kunnen reflecteren over de toepassing.

Afhankelijk van het doel en de afwikkeling op langere termijn, kan dit proces doorlopen worden op een enkele dag of over verschillende dagen of weken heen.

Meer weten?

Boek een moment met ons en ga na hoe wij je kunnen ondersteunen